Forum

Marked


Dagen i dag

18. november 1863

Kong Christian 7. av Danmark signerte novemberforfatningen som erklærte at Slesvig skulle være en del av... Les mer ...

Dagen i går

17. november 1810

Sverige erklærte krig mot Storbritannia


18. november 1863

Novemberforfatningen ble underskrevet
Kong Christian 7. av Danmark signerte novemberforfatningen som erklærte at Slesvig skulle være en del av Danmark. London-protokollen som ble undertegnet etter første slesvigske krig i 1850 slo fast at Slesvig, Holstein og Lauenburg skulle være i personalunion med den danske kongen. Preussen og Østerrike beskyldte Danmark for å bryte London-protokollen ved å gjøre Slesvig til en del av Danmark og Novemberforfatningen ble derfor utgangspunktet for andre slesvigske krig i 1864.

1. februar gikk Østerrike og Preussen over Eider med 57 000 mann. De danske forpostene trakk seg tilbake til Danevirke-stillingen, som i dansk bevissthet var ansett som nærmest uinntakelig. Vinteren 1863/64 hadde imidlertid vært så kald at prøysserne lett kunne rykke fram over de tilfrosne sumpstrekningene vest for stillingen. Den danske hæren under ledelse av Christian de Meza valgte derfor under kaotiske omstendigheter å trekke seg tilbake til den sterkt befestede stilling ved Dybbøl skanse. Etter harde kamper ved Dybbøl måtte imidlertid danskene gi opp den 18. april.

Offensiven mot øya Als 29. juni førte til at danskene måtte evakuerte denne umiddelbart. Dermed kom hele Jylland under tysk kontroll.

17. november 1810


Sverige erklærte krig mot Storbritannia
Sverige erklærte krig mot Storbritannia. Bakgrunnen var at de to landene inntil 1810 var allierte i krigen mot Napoleon. Etter tapet i krigen mot Frankrike i 1810 måtte Sverige skrive under Paris-traktaten der de ble tvunget til å bli med i handelsblokaden mot Storbritannia. Dette ble noe upraktisk siden Storbritannia var Sveriges største handelspartner. Handelen landene i mellom fortsatte derimot med utstrakt smugling. Smuglingen førte til at Frankrike den 13. november 1810 sendte et ultimatum til Sverige der de krevde at svenskene innen fem dager skulle:

  • erklære krig mot Storbritannia
  • konfiskere alle engelske skip i svenske havner
  • beslaglegge alle engelske varer i Sverige
Hvis ikke dette ble oppfylt truet Frankrike og deres allierte med å erklære krig mot Sverige. Fire dager senere erklærte den svenske regjeringen krig mot Storbritannia.

Krigen pågikk mellom 1810 og 1812, men ikke et eneste skudd ble avfyrt, og ble avsluttet med freden i Ørebro i 1812.


Chat

Online

1 bruker pålogget:

  • Burgsmuller

(Du må være pålogget forumet for å kunne chatte.)


Uthevet artikkel

    Norges første vådeskudd?

  • Norges første vådeskudd?

    Gjemt i en gammel justisprotokoll fra Bergen finnes opplysningene om det som sannsynligvis er Norges første kjente vådeskudd. Skuddet gikk av i 1593, og ble fatalt for en kjøpmannssvenn fra Bryggen som ble truffet. Justisprotokollen går gjennom hendelsesforløpet og den påfølgende straffen.

Den norske Hærens inventarliste anno 1837

Kategori: Diverse
Publisert: 2. mars 2017 av Øyvind Flatnes.
Antall visninger: 655

Fortegnelse over Antal og Beskaffenhed af de vigtigste i samtlige norske Landarsenaler havende militaire Fornødenheder ved Aarets Udgang 1837

8de Artikel

Rustkammeret

1) Skydegeværer

Sagernes benævnelse Beskaffenhed.
  Nyt. tjenstdygtig. reparabelt.

a) For Infanteriet

16 lødige fra Kongsberg Vaabenfabrik efter Prøve af 1825 og 1829129141-
16 lødige med coniske Fænghul efter Prøve af 1794-3321621
16 lødige med Chanier paa Bajonetten efter Prøve af 1792-814611
16 lødige gamle efter Prøve af 1773 og 74-524511597
16 lødige Skarpskytter-Geværer-322 259
14 lødige gamle geværer-32484216
12 og 14 lødige gamle Artillerie-Geværer-70 207
Engelske Infanterie-Geværer 2 30 200
12 lødige svenske Geværer-- 827
Svenske Infanterie-Geværer som Prøve af 1815, Til Model- 2 -

b) For Jægere

22 lødige Rifler med tilbehør- 2567 657
Rifler af gammel Construction-- 180
Exerceer-Geværer- 798 1323
Svenske Rifler efter Prøve af 1815, Til Model- 2 -

c) For Cavalleriet

16 lødige lange Dragon-Karabiner- 1645 96
16 lødige korte Husar-Karabiner-- 299
21 og 22 lødige Pistoler, ny Construction 593    
21 lødige Pistoler, ny Construction, for Artilleriet 376--
16 lødige Dragon-Pistoler- 1245 1910
16 lødige Husar-Pistoler-- 26
18 lødige Dragon-Pistoler -- 284
16 og 18 lødige krumnakkede pistoler-- 521
18 lødige gamle pistoler- 1210 505


2) Sidegeværer

Sagernes benævnelse Beskaffenhed.
  Nyt. tjenstdygtig. reparabelt.

a) Rytter-Paladsker

Eensnedige og tveæggede - 287 1542

b) Ridende-Jæger-Sabler og Dragon-Paladsker

Ridende-Jæger-Sabler, ny Construction 806--
Ridende-Jæger-Sabler, ældre Construction- 14 8
Gamle Husarsabler-- 125
Dragon-Paladsker- 224 1646

c) Kaarder

Til Fanjunkere, ny Construction 60 6 -
Gamle Kaarder- 21 254

d) Infanterie-Sabler

For Underofficerer 330 87 93
Grenadeersabler- 1044 3181

e) For Jægere

Fanjunker-Sabler, ny Construction 2 - 4
Almindelige Hirschfængere- 880 1319

f) Artillerie-Sabler

For Stykjunkere, ny Construction 3 --
For Artillerister, ny Construction 351 - 54
For Artillerister, gammel Construction- 22 152


3) Andre Slags Vaaben og Instrumenter

Sagernes benævnelse Nyt. tjenstdygtig. reparabelt.
Korsgeværer og Stormpigger på Stænger - 2435 12130
Messingtrommer- 35 31
Halvmaaner og Signalhorn- 15 74


4) Ammunition til Geværer

Sagernes benævnelse Beskaffenhed.
  Nyt. tjenstdygtig. reparabelt.

a) For Infanteriet

fyldte 17 lødige skarpe Infanterie-Patroner - 582827 65680
ufyldte 17 lødige skarpe Infanterie-Patroner - 866971 11585
fyldte 16 lødige skarpe Cavallerie-Patroner - 167629 -
ufyldte 16 lødige skarpe Cavallerie-Patroner - 6729 -
fyldte 21 lødige skarpe Infanterie-Patroner - 13550 -
fyldte Rendekugle-Patroner for Cavalleriet - 44142 -
ufyldte Rendekugle-Patroner for Cavalleriet - 25522 5698
fyldte ældre 16 lødige skarpe Patroner af gammel Construction - 231524 24627
ufyldte ældre 16 lødige skarpe Patroner af gammel Construction - 129723 3157
fyldte 14 lødige skarpe Infanterie-Patroner - 97546 10269
ufyldte 14 lødige skarpe Infanterie-Patroner - 18042 -

b) Blykugler og blye.

Blykugler til Geværpatroner (pund)-915259991
Rendekugler til Pistolpatroner (pund)-5362-
Stangblye (pund)-194344-
Knaldhætter til Geværer (Stkr.)-13020-

c) Flintestene.

Til Geværer-892303-
Til Pistoler og Rifler-343763-

Kilde: Stortingsforhandlinger. 1839 Vol. 9.