Forum

Marked


Dagen i dag

29. mars 1716

Slaget på Norderhov var en trefning som fant sted på Norderhov i Ringerike under den store nordiske krig.... Les mer ...

Dagen i går

28. mars 1881

Jarmann-geværet ble approbert


29. mars 1716

Slaget på Norderhov
Slaget på Norderhov var en trefning som fant sted på Norderhov i Ringerike under den store nordiske krig. Slaget sto mellom dansk-norske dragoner og svenske karolinere, natten til 29. mars i 1716. Utfallet var imidlertid svært viktig for svenskenes nederlag to år senere.

I 3-tiden om morgenen satte de dansk-norske styrkene inn et overraskende motangrep på den sovende svenske bakholdsstyrken som hadde inntatt prestegården ved Norderhov. Flere skal ha blitt hugget ned øyeblikkelig, og oberst Axel Löwen ble tatt til fange. Hvor mange liv som egentlig gikk tapt i trefningen er usikkert, men begge sider hadde tap. Forskjellige kilder antyder svenskenes tap til mellom 30 og 250 mann, mens mellom 120 og 170 mann skal ha blitt tatt til fange. Mange skal imidlertid også ha klart å flykte, deriblant en svensk kaptein og 25-75 mann som skal ha gått seg bort og havnet i Vikersund hvor de overga seg. Falne soldater fra begge nasjoner ble begravet i en fellesgrav på kirkegården ved Norderhov kirke.

28. mars 1881


Jarmann-geværet ble approbert
H.K.H. Kronprinsen bestemte at Jarmann-geværet med fast magasin skulle antas for bruk i det norske infanteriet. Det skulle derimot gå lang tid før modellgeværene ble approbert, dette skjedde ikke før 8. april 1884.

Jarmanns gevær var opprinnelig et enkeltskuddsgevær, og dette geværet ble utlevert til tropper for utprøving allerede fra 1878. Modellbetegnelsene som vanligvis blir brukt kan virke noe forvirrende. Jarmanngeværet med fast rørmagasin under forskjeftet ble egentlig approbert i 1881, men det var først med en approbasjon i 1884 at det formelle grunnlaget for geværets modellbetegnelse ble lagt. Den første modellen kalles derfor M/1884. M/1884 ble forbedret av en approbasjon i 1887 der ca. 15 mindre endringer ble gjort på geværet, og det kan derfor være grunnlag for en M/1887. Andre mindre endringer ble approbert i 1888, 1889 og 1890.

Geværet kan brukes både som enkeltskudds- og repetergevær. Bruksmåten kan reguleres ved hjelp av en omstiller på låskassens venstre side. Flerskuddsmekanismen fungerer på følgende måte: en spiralfjær sørger for å dytte patronene bakover i rørmagasinet. Når sluttstykket føres i bakre stilling trekkes den skutte patronen ut av kammeret og kastes ut. På samme tid senkes patronheisen, og en ny patron presses ut på heisen. Når sluttstykket føres fremover heises patronen opp og når støtbunnen treffer patronen i bakkant føres patronen inn i kammeret.


Chat

Online

1 bruker pålogget:

  • munnlader

(Du må være pålogget forumet for å kunne chatte.)


Uthevet artikkel

    18 lødig Landmark marinekammerlader

  • 18 lødig Landmark marinekammerlader

    Bildeserie som viser en 18 lødig marinekammerlader, ombygd til patron etter Landmarks system. Dersom du vil vite mer om Landmark-riflene eller kammerladere generelt, så kan du lese artiklene som du finner i kategorien «Kammerlader».

Den norske Hærens inventarliste anno 1837

Kategori: Diverse
Publisert: 2. mars 2017 av Øyvind Flatnes.
Antall visninger: 174

Fortegnelse over Antal og Beskaffenhed af de vigtigste i samtlige norske Landarsenaler havende militaire Fornødenheder ved Aarets Udgang 1837

8de Artikel

Rustkammeret

1) Skydegeværer

Sagernes benævnelse Beskaffenhed.
  Nyt. tjenstdygtig. reparabelt.

a) For Infanteriet

16 lødige fra Kongsberg Vaabenfabrik efter Prøve af 1825 og 1829129141-
16 lødige med coniske Fænghul efter Prøve af 1794-3321621
16 lødige med Chanier paa Bajonetten efter Prøve af 1792-814611
16 lødige gamle efter Prøve af 1773 og 74-524511597
16 lødige Skarpskytter-Geværer-322 259
14 lødige gamle geværer-32484216
12 og 14 lødige gamle Artillerie-Geværer-70 207
Engelske Infanterie-Geværer 2 30 200
12 lødige svenske Geværer-- 827
Svenske Infanterie-Geværer som Prøve af 1815, Til Model- 2 -

b) For Jægere

22 lødige Rifler med tilbehør- 2567 657
Rifler af gammel Construction-- 180
Exerceer-Geværer- 798 1323
Svenske Rifler efter Prøve af 1815, Til Model- 2 -

c) For Cavalleriet

16 lødige lange Dragon-Karabiner- 1645 96
16 lødige korte Husar-Karabiner-- 299
21 og 22 lødige Pistoler, ny Construction 593    
21 lødige Pistoler, ny Construction, for Artilleriet 376--
16 lødige Dragon-Pistoler- 1245 1910
16 lødige Husar-Pistoler-- 26
18 lødige Dragon-Pistoler -- 284
16 og 18 lødige krumnakkede pistoler-- 521
18 lødige gamle pistoler- 1210 505


2) Sidegeværer

Sagernes benævnelse Beskaffenhed.
  Nyt. tjenstdygtig. reparabelt.

a) Rytter-Paladsker

Eensnedige og tveæggede - 287 1542

b) Ridende-Jæger-Sabler og Dragon-Paladsker

Ridende-Jæger-Sabler, ny Construction 806--
Ridende-Jæger-Sabler, ældre Construction- 14 8
Gamle Husarsabler-- 125
Dragon-Paladsker- 224 1646

c) Kaarder

Til Fanjunkere, ny Construction 60 6 -
Gamle Kaarder- 21 254

d) Infanterie-Sabler

For Underofficerer 330 87 93
Grenadeersabler- 1044 3181

e) For Jægere

Fanjunker-Sabler, ny Construction 2 - 4
Almindelige Hirschfængere- 880 1319

f) Artillerie-Sabler

For Stykjunkere, ny Construction 3 --
For Artillerister, ny Construction 351 - 54
For Artillerister, gammel Construction- 22 152


3) Andre Slags Vaaben og Instrumenter

Sagernes benævnelse Nyt. tjenstdygtig. reparabelt.
Korsgeværer og Stormpigger på Stænger - 2435 12130
Messingtrommer- 35 31
Halvmaaner og Signalhorn- 15 74


4) Ammunition til Geværer

Sagernes benævnelse Beskaffenhed.
  Nyt. tjenstdygtig. reparabelt.

a) For Infanteriet

fyldte 17 lødige skarpe Infanterie-Patroner - 582827 65680
ufyldte 17 lødige skarpe Infanterie-Patroner - 866971 11585
fyldte 16 lødige skarpe Cavallerie-Patroner - 167629 -
ufyldte 16 lødige skarpe Cavallerie-Patroner - 6729 -
fyldte 21 lødige skarpe Infanterie-Patroner - 13550 -
fyldte Rendekugle-Patroner for Cavalleriet - 44142 -
ufyldte Rendekugle-Patroner for Cavalleriet - 25522 5698
fyldte ældre 16 lødige skarpe Patroner af gammel Construction - 231524 24627
ufyldte ældre 16 lødige skarpe Patroner af gammel Construction - 129723 3157
fyldte 14 lødige skarpe Infanterie-Patroner - 97546 10269
ufyldte 14 lødige skarpe Infanterie-Patroner - 18042 -

b) Blykugler og blye.

Blykugler til Geværpatroner (pund)-915259991
Rendekugler til Pistolpatroner (pund)-5362-
Stangblye (pund)-194344-
Knaldhætter til Geværer (Stkr.)-13020-

c) Flintestene.

Til Geværer-892303-
Til Pistoler og Rifler-343763-

Kilde: Stortingsforhandlinger. 1839 Vol. 9.