Om prosjektet

Digitaliseringen av Hovedarsenalets oversikt over kammerladningsgeværer er en del av et bokprosjekt om kammerladningsgeværene. Ønsker du å få en e-post når boken er publisert? Skriv inn e-postadressen din i feltet under!Søk etter karabiner

Du kan også søke i Hovedarsenalets oversikt over 4''' kammerladningskarabiner for artilleriet og kavaleriet.

Langt kammerladningsgevær M/1860 nr. 5062

Permanent sidelenke til gevær nr. 5062: https://svartkrutt.net/1860/vis.php?rifle=5062
Har du flere opplysninger om nr. 5062? Send meg gjerne en e-post

4''' langt kammerladningsgevær Modell 1860 med våpennummer 5062 ble levert fra Kongsberg Våpenfabrikk i 1864. Geværet ble kontrollert og godkjent av besiktningsoffiser Magnus Engelschiøn.

Innskyting

Geværet ble innskutt ved fabrikken, og nr. 5062 havnet i kategorien «Skyder godt». Etter innskytingen stemplet Engelschiøn sitt merke én gang mellom krumtappringen og svansstykkeskruene for å markere at geværet skjøt «godt». Geværer med denne karakteren tilfredsstilte minstekravet, som var at geværet skulle sette 7 av 10 skudd innenfor en kvadratfot (31,4 × 31,4 cm) på 200 alen (125 meter). Geværene som skjøt «meget godt» fikk to merker på samme sted, mens geværene som skjøt «udmerket godt» fikk tre merker. Sistnevnte satte 7 av 10 skudd innenfor et kvadratkvarter (15,7 × 15,7 cm) på 200 alen.

Magnus Engelschiøns merke som viser at nr. 5062 skjøt «godt».

Ankomst til Hovedarsenalet

Etter at geværet var ferdigstilt ved våpenfabrikken ble det sendt til Christiania og Hovedarsenalet på Akershus festning. Nummer 5062 ble mottatt ved Hovedarsenalet onsdag den 11. oktober 1865.

Utlevering fra arsenalet

Protokollen viser at nr. 5062 ikke ble utlevert fra Hovedarsenalet. Sannsynligvis ble geværet – i likhet med de aller fleste andre av Modell 1860 – stående på lager til de ble bygget om til å skyte kobberhylsepatroner etter rustmester Lunds modell etter 1867.

Oppføring i Hovedarsenalets mottaksprotokoll

Vaabenets No. Fabrikationssted og Aar Af hvem besigtet Naar modtaget ved Arsenalet Udleveret eller afsendt Anmærkning
Naar Til hvem
5062 Kongsberg 1864 Engelschiøn11/10 65 Skyder godt

Kilde: Riksarkivet. Akershus festning hovedarsenalet. Sakarkiv. Fortegnelse over 4Liniers Kammerladnings-Geværer med 3Kantede Bajonetter (1869) (RA/RAFA-1863/D/Da/L0208g)