Forum

Marked


Dagen i dag

1. juni 1879

Louis Napoleon Bonaparte ble drept under et rekognoseringsoppdrag nær Ulundi i Sør-Afrika under... Les mer ...

Dagen i går

31. mai 1862

Slaget ved Fair Oaks Station


1. juni 1879

Den siste Bonaparte
Louis Napoleon Bonaparte ble drept under et rekognoseringsoppdrag nær Ulundi i Sør-Afrika under engelskmennenes krig mot zuluene. Han er noen ganger omtalt som Napoleon IV og var sønn av Napoleon 3. og Eugénie av Frankrike. Han var kronprins da hans far var keiser.

Han ble elev ved krigsskolen i Woolwich, men han synes ikke å vært spesielt dyktig i krigføring. Etter farens død i 1873 ble han bonapartistenes tronpretendent.

Han foretok i den senere del av sitt liv flere reiser til Sveits, Italia, Danmark, Sverige og Norge. Han begav seg i februar 1879 til Sør-Afrika og stred på britenes side under zulukrigen der han mistet livet på denne dag i 1879, bare 23 år gammel. Han er begravet i Farnborough.

31. mai 1862


Slaget ved Fair Oaks Station
Slaget ved Fair Oaks Station (også kalt Seven Pines) begynte. Slaget var en del av den amerikanske borgerkrigen og har senere blitt brukt som et eksempel på dårlig taktisk bruk av den nye riflemusketten – særlig hendelsen da det 104. Pennsylvania infanteriregiment forsvarte seg mot en angripende sørstatsstyrke. Avstanden mellom de stridene partene var flere hundre meter. Rebellene var bevæpnet med gammeldagse glattløpede perkusjonsmusketter. Yankeene fra nord var oppsatt med østerrikske Lorenz riflemusketter i kaliber .54. Riflene til unionshæren var godt i gang med å skyte sørstatshæren sønder og sammen da general Silas Casey beordret nordstatstroppene sine fra det 104. Pennsylvania til å gå til motangrep. Da partene var 50 meter fra hverandre åpnet de gråkledte sørstatstroppene en drepende ild med muskettene sine ladet med «buck and ball» (en stor kule sammen med tre mindre buckshot).

Resultatet var at det 104. Pennsylvania ble drevet på defensiven og jaget fra slagmarken etter kort tid. Hadde de fortsatt å bruke riflemuskettene på en lengre avstand hadde trolig general Casey kommet fra det med æren i behold. Denne episoden var langt fra enestående. Det finnes mange eksempler på slag og trefninger der riflemusketten rett og slett ble disponert på en uklok måte.


Chat

Online

1 bruker pålogget:

  • Harald

(Du må være pålogget forumet for å kunne chatte.)


Uthevet artikkel

    10,15 × 61 Jarmann repeterrifle - del 2

  • 10,15 × 61 Jarmann repeterrifle - del 2

    Dette er fortsettelsen på artikkelen 10,15 Jarmann repeterrifle - del 1. Denne delen tar for seg den praktiske bruken av de gamle Jarmann-riflene. Selv om det ble laget rundt 30 000 Jarmann-geværer i Norge, så er det dessverre få igjen. Dersom du er så heldig å ha en orignal Jarmann-rifle så kan denne artikkelen hjelpe deg på veien til skytebanen.

Den norske Hærens inventarliste anno 1837

Kategori: Diverse
Publisert: 2. mars 2017 av Øyvind Flatnes.
Antall visninger: 2089

Fortegnelse over Antal og Beskaffenhed af de vigtigste i samtlige norske Landarsenaler havende militaire Fornødenheder ved Aarets Udgang 1837

8de Artikel

Rustkammeret

1) Skydegeværer

Sagernes benævnelse Beskaffenhed.
  Nyt. tjenstdygtig. reparabelt.

a) For Infanteriet

16 lødige fra Kongsberg Vaabenfabrik efter Prøve af 1825 og 1829129141-
16 lødige med coniske Fænghul efter Prøve af 1794-3321621
16 lødige med Chanier paa Bajonetten efter Prøve af 1792-814611
16 lødige gamle efter Prøve af 1773 og 74-524511597
16 lødige Skarpskytter-Geværer-322 259
14 lødige gamle geværer-32484216
12 og 14 lødige gamle Artillerie-Geværer-70 207
Engelske Infanterie-Geværer 2 30 200
12 lødige svenske Geværer-- 827
Svenske Infanterie-Geværer som Prøve af 1815, Til Model- 2 -

b) For Jægere

22 lødige Rifler med tilbehør- 2567 657
Rifler af gammel Construction-- 180
Exerceer-Geværer- 798 1323
Svenske Rifler efter Prøve af 1815, Til Model- 2 -

c) For Cavalleriet

16 lødige lange Dragon-Karabiner- 1645 96
16 lødige korte Husar-Karabiner-- 299
21 og 22 lødige Pistoler, ny Construction 593    
21 lødige Pistoler, ny Construction, for Artilleriet 376--
16 lødige Dragon-Pistoler- 1245 1910
16 lødige Husar-Pistoler-- 26
18 lødige Dragon-Pistoler -- 284
16 og 18 lødige krumnakkede pistoler-- 521
18 lødige gamle pistoler- 1210 505


2) Sidegeværer

Sagernes benævnelse Beskaffenhed.
  Nyt. tjenstdygtig. reparabelt.

a) Rytter-Paladsker

Eensnedige og tveæggede - 287 1542

b) Ridende-Jæger-Sabler og Dragon-Paladsker

Ridende-Jæger-Sabler, ny Construction 806--
Ridende-Jæger-Sabler, ældre Construction- 14 8
Gamle Husarsabler-- 125
Dragon-Paladsker- 224 1646

c) Kaarder

Til Fanjunkere, ny Construction 60 6 -
Gamle Kaarder- 21 254

d) Infanterie-Sabler

For Underofficerer 330 87 93
Grenadeersabler- 1044 3181

e) For Jægere

Fanjunker-Sabler, ny Construction 2 - 4
Almindelige Hirschfængere- 880 1319

f) Artillerie-Sabler

For Stykjunkere, ny Construction 3 --
For Artillerister, ny Construction 351 - 54
For Artillerister, gammel Construction- 22 152


3) Andre Slags Vaaben og Instrumenter

Sagernes benævnelse Nyt. tjenstdygtig. reparabelt.
Korsgeværer og Stormpigger på Stænger - 2435 12130
Messingtrommer- 35 31
Halvmaaner og Signalhorn- 15 74


4) Ammunition til Geværer

Sagernes benævnelse Beskaffenhed.
  Nyt. tjenstdygtig. reparabelt.

a) For Infanteriet

fyldte 17 lødige skarpe Infanterie-Patroner - 582827 65680
ufyldte 17 lødige skarpe Infanterie-Patroner - 866971 11585
fyldte 16 lødige skarpe Cavallerie-Patroner - 167629 -
ufyldte 16 lødige skarpe Cavallerie-Patroner - 6729 -
fyldte 21 lødige skarpe Infanterie-Patroner - 13550 -
fyldte Rendekugle-Patroner for Cavalleriet - 44142 -
ufyldte Rendekugle-Patroner for Cavalleriet - 25522 5698
fyldte ældre 16 lødige skarpe Patroner af gammel Construction - 231524 24627
ufyldte ældre 16 lødige skarpe Patroner af gammel Construction - 129723 3157
fyldte 14 lødige skarpe Infanterie-Patroner - 97546 10269
ufyldte 14 lødige skarpe Infanterie-Patroner - 18042 -

b) Blykugler og blye.

Blykugler til Geværpatroner (pund)-915259991
Rendekugler til Pistolpatroner (pund)-5362-
Stangblye (pund)-194344-
Knaldhætter til Geværer (Stkr.)-13020-

c) Flintestene.

Til Geværer-892303-
Til Pistoler og Rifler-343763-

Kilde: Stortingsforhandlinger. 1839 Vol. 9.