Forum

Marked


Dagen i dag

18. juni 1815

Slaget ved Waterloo ble utkjempet nær Waterloo i dagens Belgia, da en del av Det forente kongeriket... Les mer ...

Dagen i går

17. juni 1876

Crazy Horse slo general Crook ved Rosebud


18. juni 1815

Slaget ved Waterloo
Slaget ved Waterloo ble utkjempet nær Waterloo i dagens Belgia, da en del av Det forente kongeriket Nederlandene. En fransk armé under keiser Napoleon I ble beseiret av styrker fra den syvende koalisjonen, bestående av en britisk-alliert armé ledet av feltmarskalk Arthur Wellesley (hertugen av Wellington) og en prøyssisk armé under feltmarskalk Gebhard von Blücher.

Slaget ved Waterloo var det avgjørende i felttoget og Napoleons siste. Nederlaget endte Napoleons styre som keiser av Frankrike og markerte slutten på hans hundre dagers retur fra eksil. Koalisjonsstyrkene invaderte Frankrike og gjeninnsatte kong Ludvig den 18. Napoleon abdiserte og ble sendt i eksil til St. Helena der han tilbrakte resten av sitt liv og døde i 1821. Slaget ved Waterloo avsluttet over tyve år med krig i Europa (revolusjonskrigene og napoleonskrigene) og innledet en periode med langvarig fred. Slaget er det mest omtalte og studerte i den vestlige militære historien.

17. juni 1876


Crazy Horse slo general Crook ved Rosebud
Slaget ved Rosebud ble utkjempet mellom den amerikanske hæren under general George R. Crook og en allianse av sioux- og cheyenne-indianere ledet av Crazy Horse. Indianerne overrasket soldatene ved Rosebud-elven, noe som førte til en seks timer lang kamp der indianerne klarte å stanse Crooks fremrykning i syv uker mens han ventet på forsterkninger.

Sammenlignet med andre slag under indianerkrigene var kampen både langvarig og blodig. Indianerne slåss innbitt og så ut til å akseptere tap fremfor å trekke seg tilbake – noe som var uvanlig under indianerkrigene.

Selv om Crook nå ikke avanserte lenger inn i indianerområdene skulle Crazy Horse og hans krigere kjempe i et enda større slag ved Little Bighorn-elven åtte dager senere. Motstanderne da var George A. Custer og det syvende kavaleriregiment.


Chat

Online

1 bruker pålogget:

  • krutnarr

(Du må være pålogget forumet for å kunne chatte.)


Uthevet artikkel

    Lade en kammerlader med papirpatron

  • Lade en kammerlader med papirpatron

    Dette er strengt tatt ingen artikkel, men en bildeserie som viser hvordan du kan lade en 18 lødig kammerlader med papirpatron. De fleste kammerladerskytterne lader våpenet med krutt og kule separat, men dersom du vil være tidsriktig er dette eneste korrekte måten å gjøre det på.

Den norske Hærens inventarliste anno 1837

Kategori: Diverse
Publisert: 2. mars 2017 av Øyvind Flatnes.
Antall visninger: 1678

Fortegnelse over Antal og Beskaffenhed af de vigtigste i samtlige norske Landarsenaler havende militaire Fornødenheder ved Aarets Udgang 1837

8de Artikel

Rustkammeret

1) Skydegeværer

Sagernes benævnelse Beskaffenhed.
  Nyt. tjenstdygtig. reparabelt.

a) For Infanteriet

16 lødige fra Kongsberg Vaabenfabrik efter Prøve af 1825 og 1829129141-
16 lødige med coniske Fænghul efter Prøve af 1794-3321621
16 lødige med Chanier paa Bajonetten efter Prøve af 1792-814611
16 lødige gamle efter Prøve af 1773 og 74-524511597
16 lødige Skarpskytter-Geværer-322 259
14 lødige gamle geværer-32484216
12 og 14 lødige gamle Artillerie-Geværer-70 207
Engelske Infanterie-Geværer 2 30 200
12 lødige svenske Geværer-- 827
Svenske Infanterie-Geværer som Prøve af 1815, Til Model- 2 -

b) For Jægere

22 lødige Rifler med tilbehør- 2567 657
Rifler af gammel Construction-- 180
Exerceer-Geværer- 798 1323
Svenske Rifler efter Prøve af 1815, Til Model- 2 -

c) For Cavalleriet

16 lødige lange Dragon-Karabiner- 1645 96
16 lødige korte Husar-Karabiner-- 299
21 og 22 lødige Pistoler, ny Construction 593    
21 lødige Pistoler, ny Construction, for Artilleriet 376--
16 lødige Dragon-Pistoler- 1245 1910
16 lødige Husar-Pistoler-- 26
18 lødige Dragon-Pistoler -- 284
16 og 18 lødige krumnakkede pistoler-- 521
18 lødige gamle pistoler- 1210 505


2) Sidegeværer

Sagernes benævnelse Beskaffenhed.
  Nyt. tjenstdygtig. reparabelt.

a) Rytter-Paladsker

Eensnedige og tveæggede - 287 1542

b) Ridende-Jæger-Sabler og Dragon-Paladsker

Ridende-Jæger-Sabler, ny Construction 806--
Ridende-Jæger-Sabler, ældre Construction- 14 8
Gamle Husarsabler-- 125
Dragon-Paladsker- 224 1646

c) Kaarder

Til Fanjunkere, ny Construction 60 6 -
Gamle Kaarder- 21 254

d) Infanterie-Sabler

For Underofficerer 330 87 93
Grenadeersabler- 1044 3181

e) For Jægere

Fanjunker-Sabler, ny Construction 2 - 4
Almindelige Hirschfængere- 880 1319

f) Artillerie-Sabler

For Stykjunkere, ny Construction 3 --
For Artillerister, ny Construction 351 - 54
For Artillerister, gammel Construction- 22 152


3) Andre Slags Vaaben og Instrumenter

Sagernes benævnelse Nyt. tjenstdygtig. reparabelt.
Korsgeværer og Stormpigger på Stænger - 2435 12130
Messingtrommer- 35 31
Halvmaaner og Signalhorn- 15 74


4) Ammunition til Geværer

Sagernes benævnelse Beskaffenhed.
  Nyt. tjenstdygtig. reparabelt.

a) For Infanteriet

fyldte 17 lødige skarpe Infanterie-Patroner - 582827 65680
ufyldte 17 lødige skarpe Infanterie-Patroner - 866971 11585
fyldte 16 lødige skarpe Cavallerie-Patroner - 167629 -
ufyldte 16 lødige skarpe Cavallerie-Patroner - 6729 -
fyldte 21 lødige skarpe Infanterie-Patroner - 13550 -
fyldte Rendekugle-Patroner for Cavalleriet - 44142 -
ufyldte Rendekugle-Patroner for Cavalleriet - 25522 5698
fyldte ældre 16 lødige skarpe Patroner af gammel Construction - 231524 24627
ufyldte ældre 16 lødige skarpe Patroner af gammel Construction - 129723 3157
fyldte 14 lødige skarpe Infanterie-Patroner - 97546 10269
ufyldte 14 lødige skarpe Infanterie-Patroner - 18042 -

b) Blykugler og blye.

Blykugler til Geværpatroner (pund)-915259991
Rendekugler til Pistolpatroner (pund)-5362-
Stangblye (pund)-194344-
Knaldhætter til Geværer (Stkr.)-13020-

c) Flintestene.

Til Geværer-892303-
Til Pistoler og Rifler-343763-

Kilde: Stortingsforhandlinger. 1839 Vol. 9.