Forum

Marked


Dagen i dag

22. februar 1847

Slaget ved Buena Vista under den mexicansk-amerikanske krig begynte ved Buena Vista, ca. 12 km sør for... Les mer ...

Dagen i går

21. februar 1808

Russland invaderte Finland


22. februar 1847

Slaget ved Buena Vista
Slaget ved Buena Vista under den mexicansk-amerikanske krig begynte ved Buena Vista, ca. 12 km sør for Saltillo i det nordlige Mexico. Den tallmessig underlegne amerikanske hæren på omtrent 4 500 mann under generalene Zachary Taylor og John E. Wool brukte tungt artilleri mot den tallmessig langt sterkere mexicanske hæren på omtrent 15 000 mann under Antonio López de Santa Anna – kjent fra slaget om Alamo og krigen mot Texas i 1836.

De mexicanske styrkene trakk seg tilbake dagen etter og etterlot seg 591 døde, 1 048 sårede og 1 894 savnede. Amerikanerne hadde 267 drepte, 387 sårede og 6 savnet

21. februar 1808


Russland invaderte Finland
Russiske styrker gikk over den svenske grensen ved Abborsfors bro øst i Finland – uten en formell krigserklæring. Invasjonen startet Finskekrigen mellom Russland og Sverige som varte til september 1809.

Krigen endte med svensk nederlag med tap av Finland som resultat. Sveriges nederlag ledet til at landet søkte å få kontroll over Norge som erstatning for Finland, noe som delvis lyktes etter invasjonen av Norge i 1814.


Chat

Online

1 bruker pålogget:

  • krutnarr

(Du må være pålogget forumet for å kunne chatte.)


Uthevet artikkel

    Test av Lehigh Valley Patch Lubricant

  • Test av Lehigh Valley Patch Lubricant

    Fra USA kommer det fra tid til annen svartkruttutstyr som blir hauset stort opp av produsentene. Som regel lover reklamen gull og grønne skoger, men ikke sjelden viser det seg at produktene ikke holder mål. Denne artikkelen er en omtale av Lehigh Valley Patch Lubricant, et stoff for smøring av fettlapper.

Den norske Hærens inventarliste anno 1837

Kategori: Diverse
Publisert: 2. mars 2017 av Øyvind Flatnes.
Antall visninger: 1556

Fortegnelse over Antal og Beskaffenhed af de vigtigste i samtlige norske Landarsenaler havende militaire Fornødenheder ved Aarets Udgang 1837

8de Artikel

Rustkammeret

1) Skydegeværer

Sagernes benævnelse Beskaffenhed.
  Nyt. tjenstdygtig. reparabelt.

a) For Infanteriet

16 lødige fra Kongsberg Vaabenfabrik efter Prøve af 1825 og 1829129141-
16 lødige med coniske Fænghul efter Prøve af 1794-3321621
16 lødige med Chanier paa Bajonetten efter Prøve af 1792-814611
16 lødige gamle efter Prøve af 1773 og 74-524511597
16 lødige Skarpskytter-Geværer-322 259
14 lødige gamle geværer-32484216
12 og 14 lødige gamle Artillerie-Geværer-70 207
Engelske Infanterie-Geværer 2 30 200
12 lødige svenske Geværer-- 827
Svenske Infanterie-Geværer som Prøve af 1815, Til Model- 2 -

b) For Jægere

22 lødige Rifler med tilbehør- 2567 657
Rifler af gammel Construction-- 180
Exerceer-Geværer- 798 1323
Svenske Rifler efter Prøve af 1815, Til Model- 2 -

c) For Cavalleriet

16 lødige lange Dragon-Karabiner- 1645 96
16 lødige korte Husar-Karabiner-- 299
21 og 22 lødige Pistoler, ny Construction 593    
21 lødige Pistoler, ny Construction, for Artilleriet 376--
16 lødige Dragon-Pistoler- 1245 1910
16 lødige Husar-Pistoler-- 26
18 lødige Dragon-Pistoler -- 284
16 og 18 lødige krumnakkede pistoler-- 521
18 lødige gamle pistoler- 1210 505


2) Sidegeværer

Sagernes benævnelse Beskaffenhed.
  Nyt. tjenstdygtig. reparabelt.

a) Rytter-Paladsker

Eensnedige og tveæggede - 287 1542

b) Ridende-Jæger-Sabler og Dragon-Paladsker

Ridende-Jæger-Sabler, ny Construction 806--
Ridende-Jæger-Sabler, ældre Construction- 14 8
Gamle Husarsabler-- 125
Dragon-Paladsker- 224 1646

c) Kaarder

Til Fanjunkere, ny Construction 60 6 -
Gamle Kaarder- 21 254

d) Infanterie-Sabler

For Underofficerer 330 87 93
Grenadeersabler- 1044 3181

e) For Jægere

Fanjunker-Sabler, ny Construction 2 - 4
Almindelige Hirschfængere- 880 1319

f) Artillerie-Sabler

For Stykjunkere, ny Construction 3 --
For Artillerister, ny Construction 351 - 54
For Artillerister, gammel Construction- 22 152


3) Andre Slags Vaaben og Instrumenter

Sagernes benævnelse Nyt. tjenstdygtig. reparabelt.
Korsgeværer og Stormpigger på Stænger - 2435 12130
Messingtrommer- 35 31
Halvmaaner og Signalhorn- 15 74


4) Ammunition til Geværer

Sagernes benævnelse Beskaffenhed.
  Nyt. tjenstdygtig. reparabelt.

a) For Infanteriet

fyldte 17 lødige skarpe Infanterie-Patroner - 582827 65680
ufyldte 17 lødige skarpe Infanterie-Patroner - 866971 11585
fyldte 16 lødige skarpe Cavallerie-Patroner - 167629 -
ufyldte 16 lødige skarpe Cavallerie-Patroner - 6729 -
fyldte 21 lødige skarpe Infanterie-Patroner - 13550 -
fyldte Rendekugle-Patroner for Cavalleriet - 44142 -
ufyldte Rendekugle-Patroner for Cavalleriet - 25522 5698
fyldte ældre 16 lødige skarpe Patroner af gammel Construction - 231524 24627
ufyldte ældre 16 lødige skarpe Patroner af gammel Construction - 129723 3157
fyldte 14 lødige skarpe Infanterie-Patroner - 97546 10269
ufyldte 14 lødige skarpe Infanterie-Patroner - 18042 -

b) Blykugler og blye.

Blykugler til Geværpatroner (pund)-915259991
Rendekugler til Pistolpatroner (pund)-5362-
Stangblye (pund)-194344-
Knaldhætter til Geværer (Stkr.)-13020-

c) Flintestene.

Til Geværer-892303-
Til Pistoler og Rifler-343763-

Kilde: Stortingsforhandlinger. 1839 Vol. 9.