(You must be logged in to the Norwegian forum to chat.)

On this day

2 February 1709

Skotske Alexander Selkirk ble reddet fra en øde øy i Stillehavet ca. 400 km utenfor kysten av Chile etter fire år som eneboer. Etter en kontrovers med kapteinen om bord på et britisk kaperfartøy krevde han å bli satt i land på en øy blant Juan Fernández-øyene. For sent innså Selkirk at ingen andre av mannskapet ville følge ham, og det... Read more ...

2 February 1709

Alexander Selkirk ble reddet
Skotske Alexander Selkirk ble reddet fra en øde øy i Stillehavet ca. 400 km utenfor kysten av Chile etter fire år som eneboer. Etter en kontrovers med kapteinen om bord på et britisk kaperfartøy krevde han å bli satt i land på en øy blant Juan Fernández-øyene. For sent innså Selkirk at ingen andre av mannskapet ville følge ham, og det førte til at han tilbrakte fire år og fire måneder mellom 1704 og 1709 på en karrig vulkanøy uten annet selskap enn katter, rotter og geiter som hadde rømt fra andre skip. Den eneste menneskelige kontakten han hadde i disse årene var med et spansk skip, som forsøkte å skyte ham til døde.

Da han endelig ble reddet 2. februar 1709 var det av samme piratekspedisjonen som han selv hadde deltatt i, som nå var ute på en ny ekspedisjon mot spanjolene. Selkirk slo seg sammen med ekspedisjonen og kom tilbake som en rik og berømt mann til sitt hjemland.

Han kom seg visstnok aldri etter eneboertilværelsen, og selv etter at han giftet seg oppholdt han seg mye i en grotte der han lærte opp katter til å gjøre kunststykker. Han døde av en febersykdom om bord på et skip utenfor Afrikakysten i 1721.

Selkirk sies å inspirert Daniel Defoe til å skrive romanen Robinson Crusoe i 1719.

Articles

Featured article from the article archive

    Making Powder Horns

  • Making Powder Horns

    The powder horn is the container traditonally used for carrying powder. This container had to be as air and water tight as possible to prevent the powder from attracing moisture. This... Read more