Chat

Offline

No one chatting right now.

  (You must be logged in to the Norwegian forum to chat.)

  On this day

  23 September 1338

  Slaget ved Arnemuiden utenfor kysten av nåværende Nederland, ble utkjempet mellom England og Frankrike. Det var det første sjøslaget i Hundreårskrigen og det første slaget man vet med sikkerhet at det ble benyttet artilleri. Det engelske skipet Christopher var bestykket med tre kanoner og en håndkanon. Til tross for engelskmennenes... Read more ...

  23 September 1338

  Første sjøslag med artilleri
  Slaget ved Arnemuiden utenfor kysten av nåværende Nederland, ble utkjempet mellom England og Frankrike. Det var det første sjøslaget i Hundreårskrigen og det første slaget man vet med sikkerhet at det ble benyttet artilleri. Det engelske skipet Christopher var bestykket med tre kanoner og en håndkanon.

  Til tross for engelskmennenes ildvåpen var det Frankrike som vant slaget.

  Articles

  Featured article from the article archive