Datainnsamling om Marinens kammerladningsgeværer

Informasjonen vil kun bli brukt i forskningsøyemed.

Velg «grunnmodellen» først. Eventuell omgjøring til metallpatron velges i neste steg. Tips: Hold mus eller finger og ikonene for å lese mer om de forskjellige modellene.
Velg «Ja» dersom geværet har renne/utboring for pussestokk, men mangler selve stokken.
Produksjonsåret er stemplet på låskassen foran kammeret. Dersom geværet er stemplet med flere årstall, velg det høyeste.
Serienummeret er stemplet oppå låskassen foran kammeret, under produksjonsåret og på alle større deler.
Navn er ikke påkrevd. Navnet vil uansett ikke bli publisert noe sted, men det kan være greit å vite i tilfelle det dukker opp spørsmål.
E-postadressen vil aldri bli gitt til andre, men kan brukes om det er spørsmål knyttet til geværet. Det er ikke påkrevd å oppgi e-post.