Forum

Marked


Dagen i dag

22. februar 1847

Slaget ved Buena Vista under den mexicansk-amerikanske krig begynte ved Buena Vista, ca. 12 km sør for... Les mer ...

Dagen i går

21. februar 1808

Russland invaderte Finland


22. februar 1847

Slaget ved Buena Vista
Slaget ved Buena Vista under den mexicansk-amerikanske krig begynte ved Buena Vista, ca. 12 km sør for Saltillo i det nordlige Mexico. Den tallmessig underlegne amerikanske hæren på omtrent 4 500 mann under generalene Zachary Taylor og John E. Wool brukte tungt artilleri mot den tallmessig langt sterkere mexicanske hæren på omtrent 15 000 mann under Antonio López de Santa Anna – kjent fra slaget om Alamo og krigen mot Texas i 1836.

De mexicanske styrkene trakk seg tilbake dagen etter og etterlot seg 591 døde, 1 048 sårede og 1 894 savnede. Amerikanerne hadde 267 drepte, 387 sårede og 6 savnet

21. februar 1808


Russland invaderte Finland
Russiske styrker gikk over den svenske grensen ved Abborsfors bro øst i Finland – uten en formell krigserklæring. Invasjonen startet Finskekrigen mellom Russland og Sverige som varte til september 1809.

Krigen endte med svensk nederlag med tap av Finland som resultat. Sveriges nederlag ledet til at landet søkte å få kontroll over Norge som erstatning for Finland, noe som delvis lyktes etter invasjonen av Norge i 1814.


Chat

Online

1 bruker pålogget:

 • krutnarr

(Du må være pålogget forumet for å kunne chatte.)


Uthevet artikkel

  Skyting med svartkrutthagle

 • Skyting med svartkrutthagle

  Å skyte med hagle og svartkrutt kan være både morsomt og utfordrende. I denne artikkelen kan du lese om hvordan du kan lade ammunisjon til både patronhagler og munnladningshagler.

Slik erverver og oppbevarer du svartkrutt

Publisert: 27. mai 2014 av Øyvind Flatnes.
Antall visninger: 17692

Spørsmålet om hva man gjør for å skaffe seg svartkrutt til skyting dukker stadig opp. Mange tror at anskaffelsesprosessen er vanskelig og at å skaffe seg en boks krutt nærmest er umulig, men det har faktisk blitt enklere de siste årene. Denne saken forteller hvordan du går fram.

Erverv og oppbevaring av svartkrutt til skyting er regulert av Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.

Oppbevaring av svartkrutt

Forskriftens Kapittel 7. Oppbevaring § 7-1. Tillatelse til oppbevaring sier følgende om oppbevaring av svartkrutt (bokstav d):

Uten særskilt tillatelse kan følgende mengder (netto eksplosivinnhold) allikevel oppbevares:

a) Inntil 5 kg røksvakt krutt
b) Inntil 5 kg eksplosiv vare oppladet som ammunisjon
c) Inntil 5 kg pyroteknisk vare. I perioden 27.-31. desember tillates oppbevart inntil 10 kg pyroteknisk vare
d) Inntil 3 kg svartkrutt fordelt i separerte enheter på én kilo. Svartkrutt skal ikke oppbevares i boenhet.

Men hva betyr dette i praksis?

 • Du slipper å søke brannvesenet om oppbevaringstillatelse, men:
  • du kan ikke oppbevare svartkruttet i bolighus (boenhet), men:
  • du kan derimot lagre kruttet i utvendig bod i låsbart treskap merket med 1.1D. Andre eksplosjonsfarlige stoffer som tennhetter, røyksvakt krutt, bensin, tennvæske, parafin og lignende skal ikke lagres i samme rom.

Tillatelse til erverv av svartkrutt

Erverv er regulert under § 8-2. Tillatelse til erverv av eksplosiv vare:

Den som innehar våpenkort eller kan dokumentere medlemskap i en godkjent skytter- eller samlerorganisasjon, kan i den hensikt å skulle lade egen ammunisjon, få tillatelse til erverv av inntil 3 kg svartkrutt og inntil 5 kg røyksvakt krutt. Slik tillatelse gis av politiet i det distrikt hvor søker har sin bostedsadresse.

Dette betyr at hver gang du skal kjøpe svartkrutt må du søke til politiet. Tidligere ble det bruk et skjema fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kalt HR-109 (nynorsk), men dette skjemaet er ikke gyldig lengre siden § 8-3 er tatt ut av forskriften. Til tross for dette foretrekker mange politikamre dette skjemaet, mens andre krever at du søker på annen måte. Noen opererer med egne skjema. Dersom de ikke godtar HR-109 og ikke har egne skjema, kan du prøve en søknad som dette (MS Word-format).

Merk at grensen for privatpersoner er 3 kg – skal du søke om mer må du ha spesiell oppbevaringstillatelse fra brannvesenet

Lykke til!