Skyting med gamle våpen
 • Skyting med gamle våpen
 • Skyting med gamle våpen
 • Fra kapittelet om bueskyting
 • Fra kapittelet om svartkruttvåpnenes utvikling
 • Fra kapittelet om svartkruttvåpen i krig
 • Fra kapittelet om munnladningsrifler
 • Fra kapittelet om kammerladningsgeværet
 • Fra kapittelet om Remington rolling block
 • Fra kapittelet om perkusjonsrevolveren

Skyting med gamle våpen

£ 34.50

Skyting med gamle våpen tar for seg skytevåpnenes historie fra steinalderen til rundt 1900. Samtidig er den en lærebok for skyttere som ønsker å lære mer om historisk bueskyting og svartkruttskyting. 200 sider illustrert med fargebilder. Boken er en revidert og utvidet utgave av Vakre våpen - svart krutt - svartkruttvåpen i krig, jakt og konkurranse.

Antall

Om boken

Publisert:  2017
Format: 21 × 27 cm
Antall sider: 200 sider trykt på glanset papir
Antall bilder og illustrasjoner: 260
Omslag: Hardt omslag med trykt overtrekk
Språk: Bokmål
Vekt: 955 gram
Forlag: www.svartkrutt.net
ISBN: 978-82-303-3447-8

Kapitteloversikt:

1: Skyting med pil og bue – fra steinalderen til ca. 1600
2: Svartkruttvåpnenes utvikling – fra middelalderen til ca. 1900
3: Svartkruttvåpen i krig – fra middelalderen til ca. 1900
4: På jakt med svartkruttvåpen – før og nå
5: Flint- og perkusjonslåsen
6: Lading av munnladningsvåpen
7: Den glattløpede munnladningsmusketten
8: Munnladningsriflen
9: Munnladningspistolen
10: Riflemuskett og miniékule
11: Kammerladningsgeværet
12: 12 mm Remington rolling block
13: Perkusjonsrevolveren
14: Skyting med hagle og svartkrutt
15: Lading av svartkruttpatroner
16: Westernvåpen
17: Innskyting og gjør det selv
18: Dagens historiske skyttere
Litteratur

Hva er forskjellene mellom Vakre våpen – svart krutt og Skyting med gamle våpen?

 • Teksten i alle kapitlene er omarbeidet, utvidet og oppdatert.
 • Skyting med gamle våpen er utvidet med åtte sider.
 • Over 75 prosent av totalt 220 fargebilder er erstattet med nye.
 • Over 90 % av totalt 40 tegninger er erstattet med nye fargetegninger.
 • Et nytt kapittel om utvikling og bruk av pil og bue.
 • Ny layout.
smgv