Kjøpsbetingelser og dine rettigheter

Bestilling

Alle bestillinger betraktes som bindende. Du mottar en ordrebekreftelse per e-post med all informasjon om kjøpet. I tillegg mottar du informasjon på e-post etter hvert som ordren behandles.

Betingelsene som er listet opp på denne siden gjelder kun for salg i Norge, inkludert Svalbard og Jan Mayen. Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettsloven. Se Forbrukertilsynets Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett.

Priser

Bortsett fra bøker inkluderer prisene inkluderer 25% merverdiavgift. Dersom merverdiavgift, skatter eller andre avgifter endres vil våre priser endres tilsvarende.

Betaling

Du kan velge mellom følgende betalingsmetoder:

  • VISA
  • Mastercard
  • Vipps

Kjøpesummen blir reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Levering

Bestillinger pakkes og sendes én gang i uken, med mindre annet er oppgitt, for eksempel i forbindelse med ferieavvikling.

Angre- og returrettigheter

Ingen handel er avsluttet før du har sett og godkjent varen. Er du ikke fornøyd med en vare må gi tilbakemelding om dette innen 14 dager fra dagen du mottar varene. Varer må returneres i produktemballasje innen samme frist sammen med utfylt retur- og angreskjema. Det er opp til deg om du vil ha en ny vare eller pengene tilbake. Dersom du velger å returnere en vare må du selv koste returporto. Dersom du vil ha pengene tilbake må du skrive kontoinformasjonen din på returskjemaet.

Skulle du angre et kjøp melder du dette til via e-post eller kontaktskjema. Alternativt kan du sende varen tilbake med komplett produktemballasje innen 14 dager fra dagen du mottar varene (angrefrist). Legg ved dokumentert forklaring til grunnen du leverer tilbake varen. Du velger selv om du vil ha en annen vare eller pengene tilbake. Vi gjør oppmerksom på at angrefristen utvides til 12 måneder dersom returskjemaet ikke følger varen.

Du kan returnere en vare uten å oppgi grunn for dette, men det er et ønske at du beskriver returårsak på returskjemaet.

Hvis du bruker din angrerett og returnerer varen(e) som postpakke eller brev betaler du selv for returkostnadene. Du står selv for transportrisikoen. Fyll ut returforklaringsdokumentet og skriv hva du returnerer. Når vi har fått tilbake varen(e) i skadefri tilstand, betaler vi tilbake beløpet du har betalt innen 14 dager. Oppgi ditt bank- eller postgirokontonummer på returskjemaet, så har du pengene raskt på din konto.

Angrerett

For dine innkjøp gjelder en angrerett på 14 dager. I denne perioden har du en angrerett som innebærer at du har mulighet til å, uten noen forpliktelser fra din side og bortsett fra transportkostnadene, sende tilbake de varene du har mottatt. Du skal i så fall sende tilbake varene uskadede og ubrukte. Avgiftene er de samme uansett hvor mange varer du har kjøpt. Gjelder det en brukt vare, kontakt oss via e-post eller kontaktskjemaet. Ved en eventuell tvist kan du henvende deg til Forbrukerrådet eller det lokale forbrukerkontoret for å få hjelp. Les også avsnittet om dine returrettigheter.

Mangel ved varen: dine rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må du som kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi oss melding om at du vil påberope seg mangelen. Du må påberope mangelen innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget, og senest to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Reklamasjon bør skje skriftlig.

Force Majeure

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle våre forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure egnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.

 

Minimumsalder

For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år kan du få en myndig, for eksempel en foresatt, til å handle for deg.


Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Konfliktløsning

Klager rettes til oss innen rimelig tid. Vi tilstreber å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Personopplysninger

Vi innhenter og lagrer kun de personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Dine personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.