Datainnsamling om kammarladdningsgevär för flottan M/1851

  • Dataene blir samlet inn av Øyvind Flatnes i forbindelse med et bokprosjekt om kammerladningsgeværene. Informasjonen vil kun bli brukt i forskningsøyemed. Det er frivillig å oppgi navn og e-post, men dersom du skriver inn kontaktopplysninger kan du være trygg på at de aldri vil bli gitt videre til andre.

Fyll ut informasjonen om ditt M/1851 for den svenske marinen:

Tips: Hold mus eller finger over ikonene for å lese mer om hvordan geværene er merket.
Produksjonsåret er stemplet inn i treverket på venstre side av geværet på de fleste geværene. Noen har også årstallsstempling under pipen foran kammerstykket. Dersom du ikke finner årstall, la feltet stå tomt.
De svenske geværene har serienummeret oppå låskassen foran kammeret og på større deler. De belgiske har serienummer blant annet på bakerst på venstre side av låskassen.
Navn er ikke påkrevd, men det kan være greit å vite i tilfelle det dukker opp spørsmål. Navnet vil aldri blir vist for andre.
E-postadressen vil aldri bli gitt til andre, men kan brukes om det er spørsmål knyttet til geværet. Det er ikke påkrevd å oppgi e-post.