Forum

Market


On this day

10 August 1624

Det svenske orlogsskipet Vasa kantret og sank på Stockholms havn på jomfruturen. Vasa var et regalskip, som er den svenske betegnelsen på de største krigsskipene i den svenske flåten på 1600-tallet. Tusenvis av tilskuere så dramaet som... Read more ...

10 August 1624

Regalskipet Vasa sank
Det svenske orlogsskipet Vasa kantret og sank på Stockholms havn på jomfruturen. Vasa var et regalskip, som er den svenske betegnelsen på de største krigsskipene i den svenske flåten på 1600-tallet.

Tusenvis av tilskuere så dramaet som fant sted da folk kastet seg i vannet fra øverste dekk for enten å svømme i land eller bli reddet av de mange småbåtene. Vasa seilte i 20 minutter, distansen var 1 300 meter før hun brått sank. Flere besetningsmedlemmer hadde fått lov til å ta familien med ombord på turen ut av havnen. Ifølge samtidige rapporter var mellom 25 og 50 sjømenn, kvinner og barn omkommet, av om lag 200 personer ombord. Årsaken til forliset viste seg å være en konstruksjonsfeil; Vasa hadde for liten stabilitet under seil. På tross av en krengeprøve som viste denne svakheten mens skipet lå ved kai, avseilte fartøyet på grunn av presset fra kongen, som ønsket Vasa klart så raskt som mulig. Det ble holdt høringer etter forliset, men det ble ikke felt noen dom, ettersom kongen hadde godkjent konstruksjonen av skipet.

Skipet ble hevet 24. april 1961 etter å ha blitt funnet i 1956 av Anders Franzén. Vasa var hovedsakelig intakt ved bergingen og er i dag utstilt i Vasamuseet på Djurgården i Stockholm. Etter flere århundrers glemsel er skipet nå en av de største severdigheter i den svenske hovedstaden,som verdens eneste vel bevarte skip fra 1600-tallet.


Chat

Offline

No chatting right now.

  (You must be logged in to the Norwegian forum to chat.)


  Featured article

   The Springfield Trapdoor Rifle

  • The Springfield Trapdoor Rifle

   The Springfield Trapdoor rifle was a result of the need of the US Army for a breech-loader that could be fired with metallic cartridges. The plans to adopt a breech-loading infantry rifle were started as during the Civil War (1861-65), and gunsmiths from all over the world were invited to submit suggestions for a new rifle mechanism. This is the story of the Springfield Trapdoor.

  Testing Black Powder Hunting Bullets

  Category: Hunting
  Published: 24 November 2007 by Øyvind Flatnes.
  Edited: 25 November 2007.
  Views: 18056
  Les artikkel på norsk

  If you're planning on taking your black powder weapon out hunting it can be an sensible to find out how the bullets reacts when they hit the animal, especially for big game hunters. I Norway, roe-deer is the most common animal to hunt with a black powder weapon due to the energy requirements.

  Find out more!
  You can learn more about black powder hunting in the brand new book From Musket to Metallic Cartridge: A Practical History of Black Powder Firearms.

  Shooting bullets into a stack of wet phone books is the poor man's way to test hunting bullets for penetration and expansibility. A while back I tested a .58 cal. 1861 repro Springfield muzzleloading rifle musket, a 12 mm (.48 cal.) original military issue Remington rolling block rifle, two .50 cal. muzzleloaders and a modern .308 Win. hunting rifle with various loads shot into wet phone books. The phone books had been soaked in water overnight in water and were stacked without space between the books. The loads were shot at a distance of 10 yards. As you can see from the table, the 12 mm Remington rolling block achieved the best penetration of all, including the smokeless .308 loads. The 1861 Springfield had the second best penetration. The results can be viewed in the table below:

  Calibre Weapon Bullet Load Penetration
  .58 1861 Springfield RCBS 58-500 Minié 63 grs. 2 Fg 46 cm
  .58 1861 Springfield RCBS 58-500 Minié 63 grs. 2 Fg 29 cm*
  .58 1861 Springfield RCBS 58-500 Minié 65 grs. 3 Fg 39 cm
  .58 1861 Springfield Hornady GP 65 grs. 1 Fg 26 cm
  12 mm Remington RB M-1867 Jämt 58 grs. 2 Fg 58,5 cm
  12 mm Remington RB M-1867 Jämt 58 grs. 2 Fg 32,5 cm*
  .50 Kentucky .490 roundball 66 grs. 2 Fg 40 cm
  .50 Tennessee .490 rundkule 87 grs. 2 Fg 26 cm
  .308 Win. Moderne rifle Sierra 150 grs. SPBT 43,6 grs. Vihtavuori N-140 29 cm
  .308 Win. Moderne rifle Sierra 168 grs. HPBT 42 grs. Vihtavuori N-140 45 cm

  * = A 4 mm hollow point was manually made on the bullet nose.

  Kuletest

  The .58 cal. bullets. From left to right: Two unfired bullets, one bulle fired with 63 grs. 2 Fg Wano black powder, while the last was shot with the same load but with a hollow point bullet.

  Kuletest

  .58 cal. Hornady Great Plains swaged hollow point bullets before and after firing with 65 grs. 1 Fg.

  Kuletest

  M-1867 Jämt-bullet fired from an original Husqvarna M/1867 12 mm Remington rolling block. The load is the same, but the bullet on the far right had a hollow point.

  Kuletest

  .490" roundballs shot from .50 cal. muzzleloaders. The ball in the middle was shot from an Armi Sport Kentucky loaded with 66 grs. 2 Fg, while the ball to the right was shot from the custom made southern Mountain rifle "Death Wind" with 87 grs. 2 Fg.

  Kuletest

  Two .30 cal. bullets from Sierra fired from a .308 Win. hunting rifle from Remington. The one on the left is a 150 grs. Spitzer Boat Tail GameKing bullet, and the one on the right is a 168 grains Hollow point Boat Tail MatchKing. Both had core/jacket separation.