Forum

Market


On this day

5 August 1814

Slaget ved Matrand mellom norske og svenske styrker under den svensk-norske krigen i 1814 var den blodigste trefning under hele krigen. Svenskene hadde omkring 50 falne og 126 sårede; på norsk side var det ca. 50 falne og 64... Read more ...

5 August 1814

Slaget ved Matrand
Slaget ved Matrand mellom norske og svenske styrker under den svensk-norske krigen i 1814 var den blodigste trefning under hele krigen. Svenskene hadde omkring 50 falne og 126 sårede; på norsk side var det ca. 50 falne og 64 sårede.

Generalmajor Karl Pontus Gahn hadde 31. juli krysset grensen mot Norge og marsjert mot Kongsvinger, men ble stoppet ved Lier skanse den 2. august av oberstløytnant Krebs og måtte trekke seg tilbake til Eidskog. Den 4. august rykket Krebs frem fra Lier for å drive svenskene helt ut av landet.

De svenske forpostene ble tidlig om morgenen 5. august drevet tilbake til Matrand, hvor hovedstyrken var. Der holdt svenskene stand en times tid, men måtte til slutt trekke seg tilbake til Skotterud for ikke å bli omringet. En norsk sidekolonne hadde tatt en stor omvei for å falle svenskene i ryggen og angrep dem ved Skotterud. De svenske styrkene på tilbaketog kom dermed under ild fra to kanter og var dessuten i ferd med å slippe opp for ammunisjon. Gahn innså at de måtte bryte gjennom de norske linjene om de skulle unngå å bli fanget. Med bare bajonettene klarte svenskene å bane seg vei og komme seg til Sverige.


Chat

Offline

No chatting right now.

  (You must be logged in to the forum to chat.)


  Featured article

   Exploded View of a Flintlock Musket

  • Exploded View of a Flintlock Musket

   The smoothbore military flintlock musket was the standard infantry firearm for hundreds of years before the percussion muskets and breech-loading rifles took over from the mid-1850s. This article shows an exploded view of a typical Norwegian-Danish musket.

  Sharpening Dull Flints

  Category: Muzzle-loading
  Published: 18 September 2008 by Øyvind Flatnes.
  Views: 15915
  Les artikkel på norsk

  Sharpening a flint.

  The illustration shows
  how to sharpen a flint.

  Flints that have become dull and doesn’t produce sparks does not have to be thrown away. Here is a simple way to sharpen a dull flint. There are several methods of sharpening flints. You really don't have to use any special tools, but the first method I will describe requires that you modify a steel nail: Cut off the tip, and file a notch in the end of the nail, about 1 cm in length across half the nail. The tool is now ready. To sharpen a flint, place the nail against the edge of the flint in about a 30 degree angle (see the picture). The notch should be 90 degrees. Lightly tap the nail's head with a small hammer or similar. A small flake of the flint falls off and the 'wound' where the piece fell off will be sharp. Repeat this operation along the entire edge of the flint and it will be restored to normal again. Make sure that you use safety glasses because the flying pieces of flints are razor sharp.

  Find out more!
  You can learn more on how to make the most of your flintlock in the brand new book From Musket to Metallic Cartridge: A Practical History of Black Powder Firearms.

  A more simple method is to use a small brass hammer or the spine of a knife to sharpen the flint. This is my preferred method for sharpening flints. Tap the knife spine lightly on the top of the flint edge when the flint is secured in the jaws of the cock. Flakes will fall off and sharpen the flint.

  Flints cannot be sharpened forever, and you eventually will have to replace it, but sharpening it by using the methods described above increases the service life of your flints.