Kammerlader

Bilde

Norske musketter, tappgeværer og kammerladningsgeværer ble ladet med papirpatroner. Her kan du lære hvordan du kan lage norske papirpatroner fra 1800-tallet-.. Les hele artikkelen

Bilde

Det har til nå vært vanlig å bruke betegnelser som Modell 1845/67 eller Modell 1860/67 om Marinens kammerladningsgeværer som har blitt omgjort til metallpatron. Ny informasjon viser derimot at årstallet 1867 er for tidlig til å modellfeste Marinens patronkonverterte kammerladningsgeværer... Les hele artikkelen

Forsøk med spisskuler i kammerlader – Publisert 15. desember 2010

Bilde

Det er alltid interessant å lese originalberetninger om hvordan gamle svartkruttvåpen ble brukt. Dessverre er det ikke mye slikt stoff å finne på norsk, eller dansk, som var språket i Norge i gamle dager. Norsk Militært Tidsskrift (NMT) er landets eldste fagtidsskrift, og ble etablert så langt tilbake som i 1831. Les hva NMT skrev om forsøkene med spisskuler i kammerlader i årene fra 1849 til 1856... Les hele artikkelen

Bilde

På midten av 1800-tallet var den norske kammerladere et svært moderne våpen. I denne artikkelen kan du lese om den gamle kammerladningsgeværene som ble brukt av Hæren, Marinen og sivile. Du får vite litt om historien bak, men også hvordan kammerladeren fungerer i praksis... Les hele artikkelen

Lade en kammerlader med papirpatron – Publisert 14. november 2007

Bilde

Dette er strengt tatt ingen artikkel, men en bildeserie som viser hvordan du kan lade en 18 lødig kammerlader med papirpatron. De fleste kammerladerskytterne lader våpenet med krutt og kule separat, men dersom du vil være tidsriktig er dette eneste korrekte måten å gjøre det på... Les hele artikkelen

18 lødig Landmark marinekammerlader – Publisert 14. november 2007

Bilde

Bildeserie som viser en 18 lødig marinekammerlader, ombygd til patron etter Landmarks system. Dersom du vil vite mer om Landmark-riflene eller kammerladere generelt, så kan du lese artiklene som du finner i kategorien «Kammerlader»... Les hele artikkelen

4-linjers kammerlader Modell 1860 – Publisert 12. november 2007

Bilde

I 1860 ble den 18-lødige kammerladeren forbedret, og det resulterte i en lettere og smekrere kammerlader. Den nye kammerladeren hadde 4-linjers kaliber og var mye mer presis enn de 18-lødige. Les historien om kammerlader Modell 1860!.. Les hele artikkelen

Kuler til 18 lødig kammerlader – Publisert 14. februar 2004

Bilde

Det er ikke alltid lett å skaffe seg kuler eller kuletang til 18 lødige kammerladere. Original ble det brukt tre typer kuler i kammerladeren: først rundkuler, deretter en tung spisskule med én rille, og til slutt en lettere spisskule med to riller. Denne artikkelen tar for seg de forskjellige kammerladerkulene... Les hele artikkelen